Bài thuốc hay‎ > ‎

Ung thư tuyến tiền liệt


+ Phương 1:
- Thành phần: Sanh hoàng kỳ, Lộ đảng sâm, Bạch hoa xà thiệt thảo, Bán chi liên mỗi vị 30g; Trần bì 6g, Cam thảo 5g.
- Gia giảm:
* Buồn nôn gia Trúc nhự, Bán hạ;
* Ăn kém gia Thần khúc, Kê nội kim;
* Thấp nhiệt gia Bồ công anh, Hoàng bá;
* Thấp thiên nặng gia Hậu phác, Sa nhân;
* Đau nhức gia Đài ô dược, Huyền hồ;
* Xuất huyết gia Tiên hạc thảo, Ích mẫu thảo;
* Âm hư gia Thái tử sâm, Thạch hộc;
- Cách chế dùng: Đem thuốc trên sau khi sắc 3 lần, hợp các dịch thuốc lại, phân sáng trưa tối uống, mỗi ngày 1 thang.
- Hiệu quả điều trị: Dùng thuốc trên điều trị ung thư thời kỳ cuối(bao gồm ung thư tuyến tiền liệt, ung thư gan, ung thư bao tử, ung thư kết tràng, ung thư thực quản) 30 ca, hiệu quả rõ (triệu chứng lâm sàng cải thiện rõ rệt, khối u thu nhỏ và ổn định, sống hơn 2 năm) 11 ca, có hiệu quả 16 ca, vô hiệu 3 ca, tổng hiệu suất 90 %.
(Lương y Trần Hoàng Bảo)
Comments